O NÁS

Možná nemáš rád slovo "církev". Hodně lidí ho nemá rádo. :)
Připomíná jim ceremoniální shromáždění plné zvláštních rituálů.
Ale o tom církev není.
Církev je pro nás mnohem víc než nedělní setkání.
Církev je místo, kde chceme jít společně dál; dál v našich vzájemných vztazích... dál ve vztahu s Bohem... dál (blíž) k lidem, kteří ještě neznají Boží lásku...


ČEMU VĚŘÍME?

Osobně jsme poznali víru v Ježíše Krista. Sami jsme se přesvědčili, že Bůh nás miluje a že nám odpustil naše pochybení a křivdy. Ukázal nám dokonalou lásku k lidem a vyzývá nás, abychom také my milovali druhé.
Věříme, že potřebujeme pomoc Božího Ducha, který nás učí milovat. Věříme v Jeho působení a rozdávání duchovních darů, které slouží v církvi. V místním společenství se navzájem více poznáváme, povzbuzujeme a utvrzujeme navzájem v naší důvěře v Ježíše Krista. Studujeme Bibli, protože věříme, že je inspirována Božím Duchem.
Radujeme se spolu s ostatními křesťany na celém světě z toho, že nemusíme mít strach ze smrti, protože věříme ve věčný život po vzkříšení z mrtvých.
Chceme dát ostatním lidem příležitost, aby se s Ježíšem také mohli osobně setkat, poznat ho a přijmout ho jako svého Zachránce. Proto podporujeme zakládání dalších křesťanských společenství v Praze, ČR a zahraničí.


HISTORIE

V Praze působíme od roku 2001, kdy za podpory církve v Berlíně a v Hradci Králové začalo vznikat společenství nejprve mezi studenty.
První domácí církev v ČR začala vznikat v roce 2000 v Hradci Králové.
Úzce spolupracujeme s církvemi Hope v Evropě (Německo, Velká Británie, Norsko, Švýcarsko, Nizozemí).

Hope v Evropě:
www.byhim.org/location/europe
www.hoffnungdeutschland.de